Generic placeholder image

เรียน

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้เราประหยัดเวลาใน Research และการลองผิดลองถูก ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครอบคลุมและเรียบเรียงเนื้อหามาเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

ฝึก

ในระหว่างอบรมนั้นมี Labs จำลองสถานการณ์จริงให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำการทดลองและกลับไปฝึกฝนหลังจากอบรมหลาย Labs มีทั้งง่ายและยาก เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำไม่ใช้การอ่าน

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

ใช้

ใช้สิ่งที่คุณได้เรียนในคอร์สนี้ในการทำให้คุณก้าวหน้าในสายงานโดยเพิ่มประสิทธิภาพให้งานของคุณ และยังสามารถนำแนวคิดที่ได้เรียนจากคอร์สนี้ไปต่อยอดในสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้อีกมากมาย

ดูรายละเอียด »


OPTIMIZED SOLUTION

        " ทาง OPTIMIZED SOLUTION มีนโยบายให้พนักงานมีความรู้ในด้านต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานแก่พนักงาน หลังจากได้ทราบเกี่ยวกับการ อบรมความปลอดภัยจาก MAYASEVEN จึงติดต่อเพื่ออบรมให้กับ Engineer หลังจากอบรมผลตอบรับค่อนข้างดี Engineer มีความเข้าใจใน Network และตระหนักถึงความรุนแรงของการ Hacking ที่มีในปัจจุบัน ตอนนี้ Engineer เริ่มนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน งาน Outsource เพื่อป้องกันให้กับลูกค้าของเรา "


Technical Manager
OPTIMIZED SOLUTION


ZNA SOLUTION

        " ผมเป็นเจ้าของ บจ. ZNA SOLUTION เป็นผู้ให้บริการดูแลระบบเครือข่าย และระบบ WIFI ประสบการณ์ด้านการพัฒนา Application และ ระบบไร้สายกว่า 6 ปี ผมมี Server ในการควบคุม 3 ตัวซึ่งเก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้าจำนวนมาก หลังจากที่ผมได้ Join เข้าไปฟัง Youtube วันนั้นทำให้ผมตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ตัวเองรักษาอยู่และเมื่อได้ทราบว่ามีการเปิด Course อบรม ด้านนี้ทำให้ผมตัดสินใจเข้าร่วมอย่างไม่ลังเล เพราะถือเป็นคอสที่นานๆทีจะเปิดและหายาก ยิ่งระดับ Expert ที่มีชื่อเสียงมาเปิดเองด้วยแล้ว ถือว่าเป็นโอกาสที่หายากมากทีเดียวเพราะผมเข้าใจดีกว่า อยากเรียบอุด ก็ต้องเรียนกับคนที่เจาะเก่งๆเจาะเป็นจริงๆจึงจะอุดอยู่ ในคอสอบรมผมได้รับทั้งเพื่อนและความรู้ แถมไฟล์อีกตั้ง 40GB ที่เป็น Test Tool ต่างๆไว้ให้มาศึกษาต่อได้หลังอบรม ส่วนเรื่องราคาลืมไปได้เลย...เพราะถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้รับ มันคุ้มค่ามากครับ อยากให้จัดอย่างนี้ต่อไป แต่ขอแนะนำเรื่องการคัดคนเข้าอบรมด้วยเพราะมันเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยง ควรคัดเฉพาะคนที่เอาไปใช้งานจริงๆจะเหมาะกว่าครับ กลับมาผมก็ได้เช็คระบบของตัวเองและสร้างการคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นอีกขั้นหลังจากลองเจาะเองอุดเอง ท้ายนี้อยากให้หลายๆท่านที่ไม่เคยเข้าอบรมแล้วสนใจด้านการป้องกันเข้ามาอบรมกันเยอะๆครับ "


อภินันท์ บุญเรือง
Network Engineer
MCPD , SCJP


Yuthapong Somchit

         " ในปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เนตได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนการใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบเน็ตเวิร์คเป็นเรื่องปกติทั่วไป และมีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตและเน็ตเวิร์ค จึงทำให้อินเตอร์เน็ตตกเป็นเป้าการโจมตีเพื่อข้อมูลสำคัญ หรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันรูปแบบการโจมตีได้เปลี่ยนไปสู่การใช้โปรแกรมสำเร็จช่วยในการโจมตีมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ต้องการโจมตีก็เพียงแค่หาเครื่องมือมาใช้ในการโจมตี โดยแทบจะไม่ต้องอาศัยความรู้มากมาย ก็สามารถทำการโจมตีได้ นั่นยิ่งทำให้การโจมตีทางอินเตร์เน็ตและเน็ตเวิร์คเกิดขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ

         ดังนั้นการที่จะสามารถปกป้องระบบเพื่อให้รอดพ้นจากการโจมตี นอกจากจะต้องเข้าใจหลักฐานการรักษาความปลอดภัย และหลักการการโจมตีแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงรูปแบบและเครื่องมือการโจมตีที่สามารถหาได้ตัวไปในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต อีกทั้งยังต้องเข้าใจแนวคิดของผู้ที่จะทำการโจมตีว่าคิดอย่างไร เพื่อที่จะสามารถทำการป้องกันระบบได้

         ผมจึงได้ตัดสินใจลองมาอบรมคอร์สนี้ เพื่อจะได้ทบทวนความรู้และเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัย และ เพื่อที่จะได้ศึกษาแนวคิดและมุมมองของผู้อื่น รวมไปทั้งศึกษาถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการโจมตี

         ซึ่งเนื้อหาคอร์สก็ได้เจาะรายละเอียดไปตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จนถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งน่าเสียดายที่เวลาของคอร์สนั้นมีเวลาจำกัดเพียงแค่สองวัน แต่ในส่วนของเนื้อหาและ Material ที่ได้มา ก็สามารถใช้ศึกษาเพื่อให้ต่อยอดไปอยู่ เพื่อให้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมได้

         คอร์สนี้จึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยทางเน็ตเวิร์ค และผู้ที่สนใจเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้งานในทางสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้คอร์สอบรมเรื่องความปลอดภัยทางด้านเน็ตเวิร์คที่เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าอบรมได้นี้ ยังมีจำนวนไม่มาก "


Yuthapong Somchit, Ph.D.
อาจารย์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์


Somsakul Vongsermsri

        " ผมเป็น admin ดูแล website ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ขององค์กรการกุศลหลายแห่ง ทั้งด้านสาธารณสุขและศาสนา ซึ่งมี Server ทั้งในไทยและต่างประเทศ มีเว็บไซต์ที่อยู่ในมือ เยอะมาก ผมอยู่ในวงการมาพอสมควร เป็นระดับ senior ไม่จำเป็นต้องลงไป coding แข่งกับเด็กรุ่นใหม่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องมีมากกว่าน้องๆ คือ การวางแผน และประสบการณ์ โดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์ จะหาผู้เชี่ยวชาญมาสอน มาแนะนำ ไม่ค่อยจะเจอของแท้หรอกครับ การมาอบรมนี้ นอกจากความรู้แล้ว ยังได้ทั้ง Solutions และ Connections, อยู่วงการนี้ ต้องอัพเดทบ้าง หลายเรื่องที่ผมคิดว่ารู้แล้ว ยังไม่ได้ครึ่งเลยครับ เรียกได้ว่า ประสบการณ์สิบปี ย่อน้ำคั้นเนื้อ ประหยัดเวลาลองผิดลองถูกได้มากเลยครับ "


Somsakul Vongsermsri
Senior System Engineer
นามแฝง LordBSD


ThinkNRooll

        " พวกเรากลุ่ม ThinkNRoll มีความสนใจในด้าน Computer Security เป็นพิเศษ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการติดตาม Blog ของ MayaSeven ซึ่งได้มีการแบ่งปันความรู้และข้อมูลด้าน Security ที่น่าสนใจในแง่มุมต่างๆ และ ได้เห็นว่ามีการจัด Offensive Security Workshop for Real World Security ด้วย content ที่น่าสนใจ จึงเกิดความสนใจและตัดสินใจสมัครเข้าร่วมอบรม ซึ่งการเข้าร่วมในการอบรมนี้ก็ได้รับความรู้ด้านทั้งเทคนิคจากการบรรยาย ประกอบกับการแสดงตัวอย่างที่เป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่าย และ มีการลงมือทำ Lab เพื่อให้เข้าใจ concept มากขึ้น ทำให้เห็นภาพรวมของกระบวนการของการเจาะระบบ และ ความคิดในมุมมองของผู้จู่โจมระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนี้ครอบคลุมและทำให้เห็นแนวทางการต่อยอดได้ในอนาคต ถือเป็นคอร์สการอบรมระยะสั้นที่คุ้มค่ามากๆครับ เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในสายงานด้าน IT ที่มีความต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้าน Security เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ "


ณภัทร เจริญลาภกุล
ธนพนธ์ กำเนิดสิทธิเสรี
ธนชัย จิระจันทร์
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ลงทะเบียนเข้าร่วม Hacking Workshop »     |     อ่านความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมเพิ่มเติม »